Menu
  • Blijf op de hoogte
    Blijf op de hoogte
Nieuwe bestuursleden

Nieuwe bestuursleden

Tijdens de Algemene ledenvergadering van woensdag 29 juli zijn de nieuwe bestuursleden door de vergadering benoemd.

Het nieuwe bestuur bestaat nu uit de volgende leden:
  

Ronald Clayden           Voorzitter

Marc Hovenier            Secretaris

Rob Tebbe                  Penningmeester

Klaas van Raaphorst    Baancommissie

Bert Liebregts             Wedstrijdcommissie

Hans Verhoef              Sponsorzaken

Hans Bakker               "Bloeiend Albatross" projecten

Marla van Loon           Gastvrijheid en communicatie

2 augustus 2020