Menu
  • Blijf op de hoogte
    Blijf op de hoogte
Minder vogelsoorten geteld

Minder vogelsoorten geteld

Eerder in mei heeft de vogelwerkgroep de jaarlijkse vogeltelling uitgevoerd. Net zoals de rest van Noord-Europa heeft ook de natuur op en rond de golfbaan veel schade opgelopen door de uitzonderlijk droge zomer van 2018. Flora en fauna hebben zo ernstig geleden, dat we vrezen bepaalde soorten voor langere of kortere tijd niet te zullen waarnemen.

Ook in de vogelstand zijn er grote problemen ontstaan. De waarneming van de soorten loopt ieder jaar terug. In 2017: 42 soorten, 2018: 38 soorten en dit jaar: 31 soorten. Dat er door het plaatsen van kasten toch ook positieve zaken te melden zijn, blijkt uit ons spreeuwenbestand dat is toegenomen. Ook de zwartkop, kwikstaart en roodborst zijn in aantallen gegroeid, onder meer dankzij de takkenwallen en de verruiging van de uithoeken op onze baan.

Ook een heel positieve waarneming was de meikever, die het in Nederland niet gemakkelijk heeft. U zult misschien denken: ik zie toch op onze baan veel vogels vliegen? Dat klopt, maar de aantallen en soorten lopen terug. Het is daarom van groot belang onze baan zo natuurlijk mogelijk in te richten en daar waar het kan, de natuur een beetje te helpen door een diversiteit aan broedgelegenheden te creëren en insect-vriendelijke struiken en bloemen te planten en te zaaien. Ook de randen van de waterpartijen vragen veel aandacht. Riet is van groot belang voor onze watervogels en rietzangers. Laten we hopen dat het tij keert en dat we op termijn kunnen zien dat de inspanning van onze vereniging vruchten af zal werpen.

14 mei 2019