Menu
  • Blijf op de hoogte
    Blijf op de hoogte
Beekse Masters

Beekse Masters

Beste golfliefhebber/ster,

 

Op zondag 1 augustus a.s. organiseert de Prinsenbeekse Golfvereniging Albatross voor de 6e keer de Prinsenbeekse Golfkampioenschappen ofwel: DE BEEKSE MASTERS.

De Beekse Masters zijn in de allereerste plaats gericht op sportiviteit en gezelligheid.

Er is geen handicap eis voor dit tournooi. Deelname.

De wedstrijd is toegankelijk voor alle leden van Albatross ( ongeacht hun woonplaats !!!!) Het toernooi staat open voor niet leden ( max. 20 golfers ) indien zij woonachtig zijn in de Baronie van Breda.

Deelnemers dienen wel in het bezit te zijn van een GVB.

De minimum leeftijd voor deelname is 16 jaar.

Het maximum aantal deelnemers is 88 (44 per sessie).

Inschrijving is volgens het principe: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Bij overtekenen zal een wachtlijst worden bijgehouden. Die deelnemers ( voor zowel ochtend – als middagwedstrijd – krijgen in de week ná 25 juli per mail definitief bericht over hun wedstrijd.

De wedstrijd.

Na 5 jaar Beekse Masters heeft de wedstrijdleiding besloten om een aanpassing te doen in wedstrijd vorm. Hieronder een uitleg van de in 2021 geldende regels. Afhankelijk van het aantal inschrijvende deelnemers zal er een ochtend – en middagwedstrijd plaats vinden.

De wedstrijden worden gespeeld over 18 holes en zijn Non- Qualifying.

De wedstrijdvorm is individueel stableford met 100% handicap verrekening voor álle spelers. De spelers (sters) met hcp. 40.0 en hoger spelen op hcp. 40.0. De “shot gun-start” heeft als voordeel dat - bij elke sessie - iedereen tegelijkertijd begint en dus ook min of meer op hetzelfde moment eindigt. Er wordt gespeeld conform de "rules of golf" zoals vastgesteld door de R&A Golfclub of St. Andrews en plaatselijke regels.

Bij discussie over de toepassing van regels beslist de wedstrijdleiding. Bij beide sessies en beide categorieën worden de volgende handicapcategorieën gehanteerd:

1. actieve hcp 0 tot 19.9

2. actieve hcp 20.0 tot 54.0 ( spelen hcp. 40.0 )

Prijzen.

A. Per categorie wint diegene met de meest aantal stableford punten bij zowel de dames als de heren over de beide sessies de wisseltrofee. De “Beekse Master” is de winnaar van de wedstrijd bij zowel de dames als de heren in de hcp. categorie 0 – 19.9.

B. Per categorie zijn er prijzen beschikbaar voor de 1e , 2e en 3e prijs voor alle spelers ( dames – en heren categorie ) op basis van de meeste stableford punten berekend in zijn / haar hcp. categorie.

C. Naast de bovengenoemde prijzen is er dit jaar een extra prijs die de wisselbokaal krijgt zijnde de Toon Lauwen bokaal. De speler die het meest aantal stableford punten heeft gerealiseerd op basis bruto score is de winnaar van deze wisselbokaal ( Toon Lauwen bokaal ). (Bruto score is over 18 hole zonder handicapverrekening). Hij krijgt uit handen van de wedstrijdleiding de Toon Lauwen bokaal. Indien de speler / speelster die in de prijzen valt niet aanwezig is tijdens de prijsuitreiking dan gaat deze prijs naar de eerst volgende speler / speelster in het klassement. Van de winnaar en winnares verwachten wij dat hij/zij in 2022 hun titel komen verdedigen.

Ook dit jaar zijn er prijzen voor de winnaar van de Nearest to the Pin en een de winnaar van de Longest drive ( cfm. regels – terug – gerekend vanaf de pin ) voor zowel dames en heren over beide sessies. In principe worden er bij beide sessies de volgende handicapcategorieën cfm. het WHS systeem gehanteerd:

3. actieve hcp 0 tot 19.9

4. actieve hcp 20.0 tot 54.0 ( speelhcp. 40.0 ) Toon Lauwen bokaal: Ter nagedachtenis aan de onlangs overleden Toon Lauwen uit Prinsenbeek, voor velen van jullie een bekend gezicht zowel in de baan als bij het dag dagelijkse onderhoud in – en om de baan, heeft de organisatie van de Beekse Masters ( in nauw overleg met de familie Lauwen ) besloten om een speciale - ter zijner ere – wisselbokaal in het leven te roepen.

Flightindeling. Deelnemers kunnen bij hun inschrijving kenbaar maken of zij hun wedstrijd in de ochtend of in de middag willen spelen. Voor zover mogelijk wordt daar bij de indeling rekening mee gehouden.

De wedstrijdleiding behoudt zich het recht voor om (in geval er bij een sessie sprake is van overtekening, deelnemers in een andere sessie te plaatsen.) Er kan geen gehoor worden gegeven aan verzoeken om te mogen spelen met specifieke personen in een flight. De organisatie streeft er juist naar spelers te laten golfen met andere personen dan te doen gebruikelijk. Het schema.

De ochtend sessie 07:00 uur : wedstrijdtafel open in de wedstrijdkamer

07:00 – 07:45 uur :ontvangst met koffie met gebak.

07.45 uur :vertrek deelnemers naar de baan / holes

08:00 uur : aanvang wedstrijd.

ca.13.30 uur : verwacht einde ochtend wedstrijd

De middag sessie;

12.30 uur : wedstrijdtafel open in de wedstrijdkamer

12.30 – 13:00 uur : ontvangst met koffie met gebak.

13.30 uur : vertrek deelnemers naar de baan / holes ná aangeven wedstrijdleiding. 13.30 uur : aanvang wedstrijd.

ca.18.00 uur : verwacht einde middag wedstrijd

Omdat er in de morgen ook een wedstrijd bezig is, zal in de middagsessie eerst op sein van de wedstrijdleiding naar starthole worden gegaan.

De baan.

De golfbaan is gelegen op het voormalige landgoed Bosdal. Golfen op Bosdal is als wandelen in het park. De baan telt meerdere vijvers, diverse sloten, een variatie aan bomen en struiken en wordt omzoomd door fraaie houtwallen. Op acht van de negen holes vindt u waterhindernissen. De baan ziet er gemakkelijker uit dan hij in werkelijkheid is. Op sommige holes zijn de fairways smal en op andere holes ligt het water op ‘driving-distance’. Ook de houtwallen leveren voor menigeen problemen op. 'Course management' - met het koppie erbij - is dan ook een belangrijk wapen op deze baan. Borrel – douchen - omkleden.

Voor alle deelnemers is er vanaf ca.18:00 tot 19:00 uur (op eigen kosten) een borrel. Bij Golfvereniging Albatross is er - indien gewenst - gelegenheid tot omkleden c.q. douchen. Het staat de deelnemers van de ochtend-wedstrijd uiteraard vrij om in de middag huiswaarts te keren en rond borreltijd weer acte de préséance te geven. Inschrijvingsgeld golfwedstrijd.

Inschrijving voor de Beekse Masters kost €.5,-- voor leden. Niet leden betalen €. 25,--. Het bedrag dient vóór aanvang van de wedstrijd contant te worden voldaan bij de wedstrijdleiding.

U krijgt daarvoor: * 1 x Koffie / thee met iets lekkers. * golfgadgets * 18 holes golfwedstrijd * Prijzen tafel.

Aansluitende BBQ ( deelnemers + ). Aansluitend aan de borrel en de prijsuitreiking organiseert Restaurant Woods, een BBQ, op het terras van het clubhuis. De deelnemers kunnen zich daarvoor bij aanmelding inschrijven. De BBQ staat open voor zowel golfers als niet mee-golfende partners. Inschrijving voor de BBQ dient gelijktijdig plaats te vinden met de inschrijving voor de golfwedstrijd. De prijs bedraagt € 25,-- p.p. Het bedrag dient vóór aanvang van de wedstrijd contant te worden voldaan bij de wedstrijdleiding.

Inschrijving:

Niet-leden Albatross. Inschrijving kan via het bijgevoegde inschrijfformulier. Het inschrijfformulier ( in een “word” document dient te worden gemaild aan Beeksemasters@gmail.com of (fysiek) in de brievenbus te worden gestopt aan de Buitenwal 2 in Prinsenbeek. Op het formulier kunt u ook aangeven of u ( of uw evt. niet mee golfende partner ) deel wilt nemen aan de BBQ. Voor deze categorie deelnemers sluit de inschrijving op 25 juli 2021. Leden Albatross. Leden van Golfvereniging Albatross kunnen via de website van de vereniging inschrijven. Vroeg = ochtendwedstrijd Laat = middagwedstrijd Horeca = deelname BBQ. Voor leden van Albatross sluit de inschrijving op 25 juli 2021. Buggy/handicart. Om de wedstrijd(omstandigheden) voor iedereen zo gelijk mogelijk te houden, is een buggy of handicart alleen toegestaan indien dit vanwege de gezondheid of lichamelijke beperking van de deelnemer noodzakelijk is en men in het bezit is van een handicart pasje. Gebruikers van deze optie wordt verzocht dit bij inschrijving kenbaar te maken. Er is slechts een beperkt aantal buggy’s beschikbaar. Uitgifte van de buggy’s vindt plaats via de wedstrijdleiding. Tot slot nog even dit ten aanzien van de wedstrijden in 2021: Privacy: Zoals je wellicht weet, gelden er sinds maart 2018 andere privacy-regels. In het kort komt het er op neer dat je toestemming moet geven voor publicatie van je naam in de openbare uitslagenlijst en publicatie van foto’s op de website. Door in te schrijven voor een wedstrijd en (digitaal) akkoord te gaan met de voorwaarden geef je toestemming voor het bovenstaande. Mocht je dit niet willen, kun je dit voorafgaand of direct aan het einde van de wedstrijd doorgeven aan de organisatie. Corona: Ondanks mogelijke versoepelingen van de corona maatregelen gelden er mogelijk toch nog beperkingen. Deelnemers wordt dringend verzocht zich aan de dan geldende regels te houden Vragen? Bel of mail gerust, dan kunnen we deze beantwoorden. Wij zijn bereikbaar via e-mail: Beeksemasters@gmail.com en via de telefoonnummer 06-55793235. Graag tot ziens op 1 augustus a.s. op Albatross !!!!

Met sportieve groet, Cor Oomen – Ger van Wijk – Wout Broere 

4 juli 2021