Menu
  • Blijf op de hoogte
    Blijf op de hoogte
Dit jaar geen Beekse Masters

Dit jaar geen Beekse Masters

Beste golfliefhebber(ster), 

Afgelopen mei hebben wij jullie bericht dat wij de 6e Beekse Masters, die aanvankelijk gespeeld zou worden op  12 juli jl., zouden verplaatsen naar zondag 27 september a.s. 

Dit besluit hebben wij toen genomen in nauw overleg met alle betrokkenen met het idee/de hoop  dat het Coronavirus dan minder actief en onder controle zou zijn. Helaas was dat ( achteraf gezien ) een ijdele hoop.  

Om die reden heeft de organisatie in overleg met het bestuur van Golfvereniging Albatross besloten om dit jaar af te zien van het spelen van de Beekse Masters 2020. Met name de handhaving van de door de overheid gestelde Coronaregels stelt de organisatie voor grote problemen. Daarom is besloten om de Beekse Masters te verplaatsen naar 2021. 

Wij hebben begrip voor ieders teleurstelling, zoals die ook bij ons heerst. 

Echter……het niet doorgaan van de Beekse Masters 2020 geeft de organisatie wel meer tijd om de Beekse Masters 2021 te organiseren. Sterker nog: het idee is om naast de  wedstrijd ook nog andere initiatieven te ontwikkelen voor 2021, niet qua golf maar wel qua entourage rondom de wedstrijd. De komende maanden gaan wij met een aantal partijen hierover brainstormen. 

Tegen de tijd dat dat “ ei ” is uitgebroed, zullen wij jullie daarover vroegtijdig informeren. 

Met vriendelijke groeten, 

Organisatie Beekse Masters 

Cor OomenGer van WijkWout Broere 

26 augustus 2020