Menu
  • Blijf op de hoogte
    Blijf op de hoogte
Baan open voor leden, volgens 1,5m-norm

Baan open voor leden, volgens 1,5m-norm

De toestemming is gebaseerd op het protocol van de NGF, die dat heeft voorgelegd aan de overheid.
Het is van het grootste belang is dat Albatross-leden zich houden aan de afspraken. Niet alleen met het oog op besmettingsrisico's, maar ook omdat bij niet naleving Albatross mogelijk opnieuw moet worden gesloten.
 
Zolang er beperkende maatregelen gelden heeft het bestuur besloten om geen gasten toe te laten. De baan is dus volledig voorbehouden aan leden. 
Verder hebben de GolfAlliantiebanen afgesproken dat vanaf de dag van de heropening er tot nader te bepalen datum geen gasten over en weer zullen worden toegelaten.

 

Protocol

Het is vanzelfsprekend dat u thuis dient te blijven indien u de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging (vanaf 38gr).
Blijf thuis als iemand in uw gezin verhoging heeft en/of benauwdheidsklachten.
Indien u gaat golfen dient de 1,5 meter afstand in acht te worden genomen.
 
Het protocol van de NGF is het stuk waarin beschreven staat wat de verenigingen voor maatregelen moeten treffen en waar leden zich aan dienen te houden. Op basis daarvan heeft de overheid besluiten dat de banen open mogen. Onderstaand treft u de maatregelen aan die, zodra wij open gaan, zullen gaan gelden:
 
- U kunt uitsluitend spelen als u vooraf een starttijd heeft gereserveerd via de site of via de app op uw telefoon. 
- De terminals om te reserveren in de hal zijn buiten gebruik.
- De inschrijving is mogelijk vanaf 48 uur vooraf en slechts mogelijk voor 9 holes.
- Per dag kunt u slechts één keer 9 holes lopen.
- Net als op de terminals het geval was, kunt u reserveren voor mede flightgenoten, wel is de maximale flight nu beperkt tot 3 personen.
- Arriveer niet eerder dan 15 minuten vóór je starttijd.
- Indien u gebruik wilt maken van de driving range is dat mogelijk (zie verder onder overige maatregelen),
- Maak, voor u thuis weggaat, gebruik van het toilet. De toiletten in het clubhuis gelieve u uitsluitend te gebruiken in geval van zeer hoge nood.
- Er kan uitsluitend worden gestart vanaf de tee van hole 1 en ook exact op de tijd die is gereserveerd. 
- Doorstroming is in deze opzet erg belangrijk. Heeft u oponthoud? Dan de bal oppakken en doorlopen. Doorzwaaien is niet toegestaan.
- De vlaggenstok mag niet worden aangeraakt.
- De cup van de hole zal ondiep zijn, u dient alleen uw eigen bal uit de cup te nemen.
- Er liggen geen harken in de bunkers. Mocht uw bal in de bunker liggen dan dient u deze op te pakken en buiten de bunker te droppen.
- De baan is voorlopig niet qualifying.
- Wedstrijden en instuif zijn vooralsnog niet toegestaan.
- Volg de aanwijzigingen van de toezichthouder op. 

7 mei 2020