Menu
  • Blijf op de hoogte
    Blijf op de hoogte
Bestuur uitgebreid met Femke Kruijt

Bestuur uitgebreid met Femke Kruijt

Met de toetreding van Femke heeft het bestuur van Albatross weer een vrouw in de gelederen, hetgeen een vurige wens was van voorzitter Norbert Kuijper. Femke (hcp 25,7) is sinds 2010 lid van de golfclub. 

De komende tijd gaat ze zich in het bijzonder richten op verbetering van de gastvrijheid van Albatross. Het bestuur wil de club graag aantrekkelijker maken voor zowel leden als gastspelers. Femke heeft een aantal leden uitgenodigd om begin volgend jaar een brainstormsessie te wijden aan het thema.

Het bestuur van Albatross wil de komende jaren extra investeren in zowel baan als voorzieningen, bleek tijdens de algemene ledenvergadering. Dat is mogelijk dankzij enkele financiële meevallers. Ook wordt extra geld uitgetrokken om over te schakelen van traditionele onkruidbestrijdingsmiddelen naar een meer milieuvriendelijke aanpak.

De jaarlijkse ledencontributie gaat in 2018 met 1,4 procent omhoog. Een volledig lidmaatschap gaat € 840 kosten. Voor nieuwe leden geldt een kennismakingstarief van € 695.

Het aantal leden daalt per 1 januari licht, naar 590. 

30 november 2017