Menu
 • Negen holes
  Uitdagend voor elke speler
  Negen holes

Baan layout

Klik hieronder op de baan om de film van de hole te bekijken.

Local Rules

Bekijk onze local rules

Plaatselijke regels: 

 • Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis voor de green van hole 8 of 17 ligt, mag hij een provisionele bal spelen en daarmee een van de volgende ontwijkopties toepassen:
  • Slag en afstand, recht naar achter of zijwaarts ontwijken.
 • Takkenwallen zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden volgens regel 16.1a.
 • Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met 2 strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens regel 18.
 • Wanneer plaatsen is toegestaan geldt dit alleen voor de fairways.

Tijdelijk plaatselijke regels: 

 • Zie bord boven inschrijfbalie.
 • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: 
 • Bij matchplay verlies van de hole. Bij strokeplay 2 strafslagen.

Etiquetteregels:

 • U bent verplicht een achteropkomende flight door te laten als de hole vóór u vrij is.
 • Verboden ballen te hengelen als de achteropkomende flight moet wachten.
 • Maximale hcp per flight: 2 bal 108; 3 bal 96.
 • Herstel pitchmarks en divots.
 • Hark bunkers aan.
 • Trolley’s: houd afstand tot de green; rijd niet tussen green en bunker.
 • Geef baanpersoneel voorrang

Nood:

 • Een AED is in het clubhuis en in de marshalbuggy aanwezig.
 • Onweershelters vindt u op hole 5 en 8.
 • Bel bij calamiteiten eerst 112 en dan het clubhuis 076-5419449

Plaatselijke regels: 

 • Als op hole 9 of 18 uw bal in de hindernis achter de green ligt, moet u spelen volgens regel 26-1 of met 1 strafslag uw bal droppen in de droppingzone het dichtst bij de plaats waar de bal de grens van de hindernis kruiste.
 • Als onduidelijk is of een bal in de hindernis voor de green van hole 8 of 17 ligt of daarin verloren is, mag een speler een andere bal spelen als provisionele bal volgens regel 26-1. Als de oorspronkelijke bal in de hindernis wordt gevonden, mag de speler de bal spelen zoals hij ligt, of verder spelen met de provisionele bal.
 • Houtwallen zijn vaste obstakels en mogen ontweken worden volgens regel 24-2.

 

Tijdelijke plaatselijke regels: 

 • Zie bord boven inschrijfbalie.
 • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: bij matchplay verlies van de hole; bij strokeplay 2 strafslagen.


Etiquetteregels:

 • U moet een achteropkomende flight doorlaten als de hole vóór u vrij is.
 • U mag niet naar ballen hengelen als de achteropkomende flight moet wachten.
 • Maximale hcp per flight: 2-bal 108; 3-bal 96.
 • Herstel pitchmarks en divots.
 • Hark bunkers aan.
 • Trolley’s: houd afstand tot de green; rijd niet tussen green en bunker.
 • Geef baanpersoneel voorrang.

Nood:

 • Een AED is in het clubhuis en in de marshalbuggy aanwezig.
 • Onweershelters vindt u op hole 5 en 8.
 • Bel bij calamiteiten eerst 112 en dan het clubhuis 076-5419449.
Verberg

Handicap Informatie

Bekijk handicap informatie

VAN ASPIRANT-LID NAAR EGA EXACT HANDICAP

 

Aanmelding

U meldt zich aan bij de Pro voor golflessen. Samen met de Pro stelt u een verzoek aan het secretariaat op om U aan te melden als aspirant lid. U bent dan nog geen lid van Albatross of de NGF, maar krijgt wel een NGF-nummer.

 

Baanpermissie 

De vereniging biedt U theorielessen aan als voorbereiding op het golfregel-examen.
In overleg met u wordt een datum vastgesteld waarop u examen kunt doen.

Na een aantal golflessen en het behalen van het golfregel-examen beoordeelt de Pro of U geschikt bent voor baanpermissie. Nadat u lid geworden bent mag U dan met baanpermissie door de baan: 

 • Met een mentor of lid met maximale handicap 36
 • Alleen; met aandacht voor adequate snelheid
 • In een flight van 2, waarvan de handicap totaal niet meer is dan 108, het baanpermissielid is verplicht af te slaan van de oranje tee.  

Handicap

Als de resultaten van de oefenrondes aangeven dat HCP 54 haalbaar is dan kunt U een Qualifyingkaart gaan lopen. Als marker is dan een mentor verplicht (zie lijst overzicht mentoren op het publicatiebord). Voor het behalen van handicap 54 moet U uitgaande van handicap 54, op 9 holes 18 punten hebben behaaldIs het resultaat bijvoorbeeld 20 punten, dan is clubhandicap 52 gehaald. U ontvangt van de NGF een handicap pas. 

U kunt nu om de handicap te verbeteren door de baan lopen en met een speler met minimaal handicap 54 als marker Qualifying kaarten lopenHierbij dient rekening gehouden worden dat de maximale handicap van de flight met 2 spelers 108 en voor een flight met 2 en maximaal 4 spelers 96 mag zijn.

 

Jaarlijkse herziening Handicap
Aan het eind van ieder jaar wordt  uw handicap herzien.
Dit houdt in dat aan de hand van de scores van het afgelopen jaar gekeken wordt of uw handicap gecorrigeerd moet worden.
Hiervoor is het noodzakelijk dat u minstens 4 qualifying kaarten per jaar in moet leveren.
Details hierover kunt u vinden op de site van de NGF mbv de volgende link:   www.golf.nl/-/media/pdfs/oud/vragenoverdejaarlijkseherziening.pdf


Van competitiespelers (m/v) wordt verwacht dat er wordt deelgenomen aan minimaal 4 door Albatross georganiseerde qualifying wedstrijden per jaar.

 

CBA - Computed Buffer Adjustment

Soms wordt een ronde golf gespeeld onder omstandigheden die niet ‘normaal’ zijn in vergelijking met die van de Course Rating van de baan, bijvoorbeeld door extreem slechte weersomstandigheden. Wanneer dat de handicap van een speler op een niet-correcte manier zou beïnvloeden, vindt een aanpassing van de bufferzone ter compensatie plaats. Bij de CBA-berekening wordt de prestatie van het totale spelersveld vergeleken met de berekende verwachte prestatie van deze spelers onder ‘normale’ omstandigheden. Indien de prestaties buiten bepaalde grenzen vallen, wordt een aanpassing gemaakt van de bufferzone van de individuele speler.

 • De aanpassing kan resulteren in een opwaartse bijstelling van de limieten van de bufferzone indien de prestaties van het veld veel beter zijn dan verwacht, of
 • De aanpassing kan resulteren in een neerwaartse bijstelling van de limieten van de bufferzone indien de prestaties van het veld veel slechter zijn dan verwacht.
 • Daarnaast kan het gebeuren dat de omstandigheden zo extreem zijn dat, nadat de CBA is toegepast, alleen van spelers die beter dan hun handicap hebben gespeeld de handicap wordt verlaagd (= RO - reductiononly).

Meer informatie over de berekening van de CBA kunt u vinden op de site van de NGF

 

9-holes Dames9-holes Heren

18-holes Dames18-holes Heren

 

 

Verberg

Marshal

Bekijk marshals informatie

De marshals bij Albatross zijn allen clubleden die als vrijwilliger deze taak uitvoeren. Als gastheer/vrouw zorgen zij er voor dat een ieder met plezier kan spelen, door de leden en gasten zoveel mogelijk van dienst te zijn en er voor te zorgen dat alles soepel verloopt. Naleving van de regels van baangebruik is daarbij van groot belang o.a.:

 

Orde en veiligheid

 • Herstel de pitchmark van uzelf en van een ander, terugleggen van plaggen, aanharken bunker
 • Voorrang geven aan baanpersoneel
 • Hogere hole voorrang op lagere hole

Tempo in de baan

 • bal opnemen, als scoren niet meer mogelijk is
 • eerst doorzwaaien dan bal zoeken
 • golfkar en golftas zodanig neerzetten dat teruglopen wordt voorkomen
 • na uitholen de green direct verlaten
 • maximale flight HCP: 2 bal 108, meer dan 2 bal 96
 • snellere flight doorlaten
 • provisionele bal slaan bij twijfel over vindbaarheid van geslagen bal
 • volg geslagen bal van medespeler, dit verkort het zoeken
 • alleen hengelen als u uw bal ziet
 • houd aansluiting bij de flight voor u

Andere aandachtspunten

Met trolley of buggy ruime afstand van greens houden en zeker niet tussen green en bunker of over foregreen rijden. Naleving van de etiquetteregels door een ieder, maakt de ordehandhavende functie voor de marshals licht. Waarbij van belang is dat de aanwijzingen van de marshals ter harte worden genomen. In uiterste gevallen hebben zij de bevoegdheid spelers van de baan te verwijderen of niet toe te laten.

Verberg

Handicarts

Bekijk handicarts informatie

Stichting Vrienden van Handicart

Een Nederlands initiatief (sinds 1986), heeft als doelstelling om spelers met een mindere mobiliteit in staat te stellen de Golfsport tot op hoge leeftijd te blijven beoefenen.

De Stichting plaatst op verzoek op Golfbanen Handicarts welke tegen een zeer gereduceerd bedrag kunnen worden gehuurd, voorwaarde is dat men in het bezit moet zijn van een gebruikerspas. Voor het aanvragen van een Handicart gebruikerspas, liggen formulieren “achter de Bar” en zijn een pasfoto, een medische verklaring een vereiste en wijst de bijgevoegde beschrijving voor zich. Begin 2012 waren er 16200 pashouders en het aantal stijgt jaarlijks met 15 tot 20% Een pashouder doneert jaarlijks een vrijwillige  bijdrage van +/- € 50 aan de Stichting, Albatross heeft gekozen voor eigen Carts om niet afhankelijk van de Stichting te zijn hoewel we onze Carts wel ter beschikking stellen aan pashouders overeenkomstig de procedure en tarieven van de  Handicart Stichting. Voor het in stand houden van de kwaliteit en aantal Carts betaalt ieder lid jaarlijks een klein bedrag (in de contributie) aan Albatross.

 

De huidige tarieven op vrijwel alle banen zijn: € 4,50 p.p. voor pashouders en een passagier zonder gebruikerspas betaalt € 7,50 euro. Om de zekerheid te hebben is reserveren een must.

 

Zijn er vragen omtrent de handicarts of wil je de stichting met een donatie ondersteunen, ga dan naar www.handicart.nl

U kunt ook bellen of mailen met Dolf Hof, telefoon 06-53393526, e-mail: d.hof@wxs.nl

Verberg