Menu
 • Negen holes
  Uitdagend voor elke speler
  Negen holes

Marshal

De marshals bij Albatross zijn allen clubleden die als vrijwilliger deze taak uitvoeren. Als gastheer/vrouw zorgen zij er voor dat een ieder met plezier kan spelen, door de leden en gasten zoveel mogelijk van dienst te zijn en er voor te zorgen dat alles soepel verloopt. Naleving van de regels van baangebruik is daarbij van groot belang o.a.:

 

Orde en veiligheid

 • Herstel de pitchmark van uzelf en van een ander, terugleggen van plaggen, aanharken bunker
 • Voorrang geven aan baanpersoneel
 • Hogere hole voorrang op lagere hole

Tempo in de baan

 • bal opnemen, als scoren niet meer mogelijk is
 • eerst doorzwaaien dan bal zoeken
 • golfkar en golftas zodanig neerzetten dat teruglopen wordt voorkomen
 • na uitholen de green direct verlaten
 • maximale flight handicap 120
 • snellere flight doorlaten
 • provisionele bal slaan bij twijfel over vindbaarheid van geslagen bal
 • volg geslagen bal van medespeler, dit verkort het zoeken
 • alleen hengelen als u uw bal ziet
 • houd aansluiting bij de flight voor u

Andere aandachtspunten

Met trolley of buggy ruime afstand van greens houden en zeker niet tussen green en bunker of over foregreen rijden. Naleving van de etiquetteregels door een ieder, maakt de ordehandhavende functie voor de marshals licht. Waarbij van belang is dat de aanwijzingen van de marshals ter harte worden genomen. In uiterste gevallen hebben zij de bevoegdheid spelers van de baan te verwijderen of niet toe te laten.