Menu
 • Negen holes
  Uitdagend voor elke speler
  Negen holes

Local Rules

Plaatselijke regels:


Als extra mogelijkheid voor een onspeelbare bal naast of achter de greens van hole 9 en 18 mag een speler met bijtelling van 1 strafslag een bal in de dropzone van de betreffende hole droppen. Deze dropzone is de plaats zoals bedoeld in regel 14.3.

 • Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis voor de green van hole 8 of 17 ligt, mag een speler een provisionele bal spelen en daarmee een van de volgende ontwijkopties toepassen: Slag en afstand, recht naar achteren of zijwaarts ontwijken. (Zie regel B3 in de “Official Guide ..” op de inschrijfbalie voor alle details van deze regel)
 • Als de bal van een speler niet is gevonden of als het bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is, dan mag de speler de plaatselijke regel voor slag en afstand toepassen met 2 strafslagen in plaats van de ontwijkoptie van slag en afstand volgens regel 18. Deze regel is niet van toepassing als een provisionele bal is gespeeld. (Zie regel E5 in de “Official Guide ..” op de inschrijfbalie voor alle details van deze regel)
 • Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: 2 strafslagen

Tijdelijk plaatselijke regels:

Zie bord boven inschrijfbalie en het bord bij de afslag van hole 1

Etiquetteregels:

 • U bent verplicht een achterop komende flight door te laten als de hole vóór U vrij is.
 • Verboden ballen te hengelen als de achteropkomende flight moet wachten.
 • Maximale handicap per flight 120
 • Herstel pitchmarks en divots.
 • Hark bunkers aan.
 • Trolleys: houdt afstand tot de green en rijdt niet tussen green en bunker.
 • Geef baanpersoneel voorrang.


Nood:

 • Een AED is in het clubhuis en in de Marshal buggy aanwezig.
 • Schuilhutten vindt u op hole 5 en 8.
 • Bel bij calamiteiten eerst 112, dan de caddiemaster 076-5419449 en als die niet aanwezig is Brasserie Boschdal 076-7002976