Menu
 • Plezier staat voorop
  Wedstrijden zijn er om te winnen
  Plezier staat voorop
 • November
 • December
Datum
Activiteit
Teesluiting
Doelgroep
Max. HCP
Type
Opmerkingen
Wo 01-11-2017
Finale Golden Herfstcup 18 Holes
09:00 - 14:00
Qualifying wedstrijd
Di 07-11-2017
Start Ladies Instuif Winterclectic
10:00 - 11:00
Instuif
Inloop van 9.30 - 9.45 uur
Wo 08-11-2017
Afsluiting Zomer Instuif Mix
12.00 - 17.00
Instuif
Shotgun
Di 14-11-2017
Ladies Instuif Winterclectic
10:00 - 11:00
Instuif
Inloop van 9.30 - 9.45 uur
Wo 15-11-2017
Start Winter Instuif Mix
10.00 - 12.00
Instuif
Inloop van 10.00 - 10.45 uur
Di 21-11-2017
Ladies Instuif Winterclectic
10:00 - 11:00
Instuif
Inloop van 9.30 - 9.45 uur
Wo 22-11-2017
Instuif Mix
10.00 - 12.00
Instuif
Inloop van 10.00 - 10.45 uur
Zo 26-11-2017
Jeugdinstuif
10.00 - 10.15
JEUGD
Instuif
Di 28-11-2017
Ladies Instuif Winterclectic
10:00 - 11:00
Instuif
Inloop van 9.30 - 9.45 uur
Wo 29-11-2017
Instuif Mix
10.00 - 12.00
Instuif
Inloop van 10.00 - 10.45 uur
Wo 29-11-2017
Algemene Ledenvergadering
20.00 uur
Algemeen
Di 05-12-2017
Ladies Instuif Winterclectic
10:00 - 11:00
Instuif
Inloop van 9.30 - 9.45 uur
Wo 06-12-2017
Instuif Mix
10.00 - 12.00
Instuif
Inloop van 10.00 - 10.45 uur
Di 12-12-2017
Ladies Instuif Winterclectic
10:00 - 11:00
Instuif
Inloop van 9.30 - 9.45 uur
Wo 13-12-2017
Instuif Mix
10.00 - 12.00
Instuif
Inloop van 10.00 - 10.45 uur
Di 19-12-2017
Ladies Instuif Winterclectic
10:00 - 11:00
Instuif
Inloop van 9.30 - 9.45 uur
Wo 20-12-2017
Instuif Mix
10.00 - 12.00
Instuif
Inloop van 10.00 - 10.45 uur
Wo 27-12-2017
Instuif Mix
10.00 - 12.00
Instuif
Inloop van 10.00 - 10.45 uur
Zo 31-12-2017
Oudejaarsdag
n.v.t.
Algemeen
Baan is open.
Ma 01-01-2018
Nieuwjaarsdag
n.v.t.
Wedstrijd
Baan is open.
 
 
 
 
 
 
 

NGF-competitie

http://www.ngfcompetitie.com

 

 

Beste leden,

 

Alhoewel de NGF Competitie nog maar net gespeeld is zijn de voorbereidingen voor 2018 gestart. Afgelopen weken is er intensief gediscussieerd met de NGF over de mogelijke wijzigingen voor 2018. Deze discussie wordt afgesloten op 16 september tijdens het KLM Open 2017. Als er grote wijzigingen worden doorgevoerd dan zal de TC deze direct melden.

 

De Technische Commissie benadrukt dat de NGF Competitie openstaat voor ieder lid van onze vereniging, dus niet alleen voor de leden die afgelopen jaren competitie hebben gespeeld.

 

De inschrijving voor de NGF competitie 2018 staat open van 19 augustus tot en met 30 september 2017. Na deze datum gaat de Technische Commissie een voorstel teamindeling maken die met de captains van het afgelopen jaar wordt besproken.

 

Klik op PDG om het inschrijfformulier te downloaden.

 

Zoals alle voorgaande jaren blijft ook dit jaar de club eis van

4 kaarten te spelen in een door Albatross georganiseerde Qualifying wedstrijd ongewijzigd.

 

Mag ik u vriendelijk verzoeken om de Technische Commissie niet voor moeilijke keuzes te stellen en te voldoen aan de club eis m.b.t. 4 gelopen kaarten.

Ik wens jullie veel golfplezier.

 

Met vriendelijke groet,

 

Technische Commissie

Ger van Wijk

Lees verder

 

 

 

Verberg

Matchplay kampioenschap 2017

 

 

Lees verder

Corry Meulemans en Steve Evers mogen zich de nieuwe matchplaykampioenen 2017 van Albatross noemen. Beide golfers versloegen zondag 18 juni Ellen Bakkeren en Ger van Wijk. Een dag eerder hadden de vier zich via de halve finales geplaatst. De twee finalepartijen speelden zich af bij een temperatuur van dertig graden celsius.

 

De matchplay kampioenschappen kenden dit jaar twee categorieën voor zowel dames als heren.

Winnaars in de verschillende categorieën zijn:

 • Corry Meulemans werd kampioen bij de Dames hcp 1-18.
 • Steve Evers bij de Heren hcp 1-18.
 • Pascale van Hoef werd kampioen bij de Dames hcp 18-36.
 • Rien Peters werd kampioen bij de Heren hcp 18-36.

_MG_1085

 

Met vriendelijke groet,

De wedstrijdcommissie

 

                                            Voor schema's klik op PDF

 

Verberg

Strokeplay kampioenschap 2017

De weersvoorspellingen voor de 3 speelrondes waren niet erg hoopgevend en op een goed resultaat werd dan ook niet gerekend.

 

Dat alle 3 de rondes zijn gespeeld onder “droge” en zonnige weersomstandigheden was een bonus. De resultaten van de spelers waren zeer wisselvallig met de eerste 2 dagen geen superscores. Uiteindelijk is op de laatste dag de spanning bij de heren nog toegenomen.

 

Vanaf dag 1 was Guus gestart om kampioen te worden. Ook na de 2e dag stond hij op plek 1. Toch werd het de laatste dag nog spannend gemaakt door Sijmen, die met een rondje van 74 slagen de eerste plaats naderde. Met nog 2 slagen voorsprong bleef Guus Rijnders nr 1.

 

Bij de dames was de spanning vanaf dag 1 voelbaar. Nienke en Barbera streden om het kampioenschap op het scherpst van de snede. Op dag 2 had Barbera met een rondje van 85 slagen tegen Nienke 89 slagen de leiding met 1 slag overgenomen. Deze voorsprong heeft Barbera tot 8 slagen uitgebouwd, waardoor ze kampioen is geworden.

 

Hieronder alle winnaars:

1e plaats Dames              Barbera Gijsbers met een score van 265 slagen

1e plaats Heren               Guus Rijnders met een score van 244 slagen

2e plaats Dames              Nienke Oosterbaan met een score van 273 slagen

2e plaats Heren               Sijmen van Hove met een score van 246 slagen

3e plaats Dames              Roos Kuijper met en score van 276 slagen

3e plaats Heren               Kasper Stoffels met een score van 250 slagen.

 

Het bestuur feliciteert de winnaars met het behaalde kampioenschap

 

Met vriendelijke groet,

 

De wedstrijdcommissie

 

 

 

 

 

Wedstrijdreglement

 

1   Alle wedstrijden worden gespeeld volgens de "Rules of Golf " zoals vastgesteld door de Royal and Ancient Golfclub of St. Andrews en de Local Rules zoals vastgesteld door het bestuur.

 

2   De wedstrijden vinden plaats onder verantwoordelijkheid van de Wedstrijdcommissie, hierna te noemen de Commissie. De wedstrijdleiding is in handen van de door de wedstrijdcommissie aangewezen personen.

Lees verder

3   De Commissie draagt zorg voor een tijdige bekendmaking van de wedstrijden (min. 10 dagen van te voren) op de website. Vermeld worden aanvangstijd, wedstrijdvorm, wedstrijdleiding en speciale voorwaarden betreffende de wedstrijd. In de aangegeven periode kan men zelf na inloggen op de website inschrijven of de inschrijving annuleren.

 

4   Na de inschrijvingstermijn en tenminste 24 uur voor de wedstrijd publiceert de wedstrijdleiding de startlijst op de website en ontvangt de deelnemer de startlijst per email. Indien men ingeschreven heeft voor een wedstrijd en verhinderd is na het sluiten van de inschrijvingstermijn, dient men zelf contact op te nemen met de wedstrijdleider.

 

5   Zonder afmelding wegblijven of een wedstrijd vroegtijdig verlaten wordt beschouwd als een " No-Show " en daarna ontvangt de speler van de wedstrijdcommissie een waarschuwingsbrief. Bij herhaling leidt dit tot uitsluiting van deelname aan wedstrijden gedurende een door de Commissie te bepalen tijd. In voornoemde gevallen blijft de speler altijd het inschrijfgeld voor de betreffende wedstrijd(en) verschuldigd. In geval van inschrijving voor een maaltijd kunnen de kosten hiervan in rekening worden gebracht, tenzij de plaats van de speler door een andere speler kan worden ingenomen. De deelnemer dient zelf contact op te nemen met de Horeca-uitbater.

 

6   Spelers mogen gedurende de vastgestelde ronde gebruik maken van een handicart indien zij in het bezit zijn van een tijdelijke of permanente gebruikerskaart. Een flightgenoot zonder een handicart gebruikerskaart mag niet meerijden op straffe van diskwalificatie.

 

7   Inschrijfgeld bedraagt € 2,50 (behoudens afwijkingen voor speciale wedstrijden), te voldoen voor aanvang van de wedstrijd aan de wedstrijdleider.

 

8   Op de dag van de wedstrijd dient men zich tenminste 30 minuten voor de aangegeven starttijd te melden bij de wedstrijdleiding; 5 minuten voor de starttijd dient men aanwezig te zijn op de aangegeven afslagplaats en gereed te zijn om te spelen. Een speler die binnen 5 minuten na zijn starttijd op de afslag arriveert wordt gestraft met twee slagen (strokeplay) of verlies van de eerste hole (matchplay). Een speler die meer dan 5 minuten na zijn starttijd arriveert op de aangegeven afslagplaats wordt gediskwalificeerd.

 

9   De wedstrijdleiding is gerechtigd om een wedstrijd te schorsen, te onderbreken en/of af te gelasten indien bijzondere omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 

10  Onmiddellijk na beëindiging van de speelronde moet de scorekaart, ongeacht het resultaat, juist en volledig door de speler zelf in EGolf4U worden ingevoerd. Daarna dient de ingevulde en ondertekende kaart worden ingeleverd bij de wedstrijdleider. De wedstrijdleiding is bevoegd tot diskwalificatie indien een scorekaart onvolledig, onjuist of onduidelijk is ingevuld.

 

11  De prijsuitreiking vindt zo spoedig mogelijk na de wedstrijd plaats. Men wordt geacht zich af te melden indien men niet bij de prijsuitreiking aanwezig kan zijn. Prijzen dienen door de winnaars persoonlijk in ontvangst te worden genomen; bij afwezigheid komen zij als regel te vervallen, of worden aan de opvolgende uitgereikt.

 

12  Ingeval van een gelijke uitslag bij een wedstrijd wint de deelnemer met de beste score over de LAATSTE 9,6,3,1 hole(s).

 

13  Indien een speler de Etiquette- en Hoffelijkheidsregel(s) ernstig overtreedt zal dit voorval besproken worden binnen het bestuur en kan besloten worden tot diskwalificatie volgens Regel 33-7.

 

14  De deelnemer is verplicht zijn scorekaart met zijn mede-competitor te wisselen op straffe van uitsluiting van deelname aan de wedstrijd.

 

15  Ingeval van geschillen over de toepassing of de uitleg van dit reglement kan beroep worden aangetekend bij het bestuur dat beslist na alle betrokken partijen te hebben gehoord.

 

16  Gedurende het seizoen zijn de alle wedstrijden, uitgezonderd de instuifwedstrijden, qualifying wanneer dat door de baan en spelvorm mogelijk is.

 

17  Voor alle ronden mag een speler afstanden bepalen met een apparaat dat uitsluitend afstanden kan meten. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een apparaat gebruikt, dat ontworpen is om ook andere gegevens te bepalen, die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden, bijv. helling of windsnelheid, dan overtreedt hij Regel 14-3, waarvoor diskwalificatie de straf is, ongeacht of die extra functie ook werkelijk gebruikt is.

Mobiele telefoon is toegestaan mits uitsluitend uitgerust met functionaliteit om afstand te meten. De huidige regel dat het gebruik van de telefoon voor gesprekken niet is toegestaan blijft gehandhaafd.

 

18  Bij wedstrijden zijn alleen caddies toegestaan na goedkeuring van de wedstrijdleiding.

Verberg

Wedstrijdvormen

...