Menu
  • Blijf op de hoogte
    Blijf op de hoogte
Weergoden stellen baan op de proef

Weergoden stellen baan op de proef

De weersomstandigheden stellen de baan van Albatross al wekenlang op de proef. Sinds de sneeuwbui op 11 december vorig jaar maken een overvloed aan water en wind het spelen soms onmogelijk.

 

Albatross ligt in een poldergebied, waar het waterpeil in de winter soms maar net onder het maaiveld staat. De overvloedige regenval van de achterliggende weken heeft onze parkbaan op sommige momenten veranderd in een moerasbaan. Al het water moet via sloten worden afgevoerd richting Mark, maar ook die staat erg hoog. 

 

De drassige baan is kwetsbaar voor schade door karretjes, spelers en divots. Aangezien het groeiseizoen nog op zich laat wachten, kan de graslaag zich momenteel niet of nauwelijks herstellen.  

 

Gevolg is dat de baan geregeld geheel of gedeeltelijk moet worden gesloten. In de eerste week van januari was dat zelfs meerdere dagen achtereen het geval. Soms is spelen wel mogelijk, maar niet op de eerste drie holes. Nachtvorst kan het gebruik van de zomergreens belemmeren.

 

Alle spelers worden verzocht zich vooraf rekenschap te geven van de omstandigheden. Op de homepage van de website wordt dagelijks de baanstatus weergegeven. Karretjes en trolleys zijn momenteel vaak niet toegestaan, zodat draagtassen nodig zijn. Bovendien is het gebruik van tees in de baan verplicht, om divots te voorkomen. 

 

De storm van donderdag 18 januari heeft ook nog zijn (bescheiden) tol geëist. Hier en daar zijn bomen omgewaaid. 

 

Ook al is de baan niet altijd open; het clubhuis is dat meestal wel. Daar is het warm en droog. De koffie smaakt er dan ook extra lekker. 

 

22 januari 2018